Bakgrund - Tausta

 

 

Under samarbetsnamnet Fotbollsregionen Jakobstad, har föreningarna FF Jaro Junior, TUS, HBK, NIK, PeFF, Esse IK och LBK ingått ett samarbetsavtal om ett gemensamt projekt för att utveckla juniorfotbollen i regionen.

 

Fotbollsregionen Jakobstad

(Suomeksi alla.)

Fotbollen i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Kronoby) har idag över 1000 aktiva pojk- och flickjuniorer i åldrarna 6-17 år. Förutom alla aktiva juniorer finns det drygt 350 föreningsaktiva såsom tränare, lagledare och styrelsemedlemmar som på frivillig basis ser till att alla dessa juniorer har en bra fritidssysselsättning i närheten till sitt hem.

Under samarbetsnamnet Fotbollsregionen Jakobstad, har föreningarna FF Jaro Junior, TUS, HBK, NIK, PeFF, Esse IK och LBK ingått ett samarbetsavtal om ett gemensamt projekt för att utveckla juniorfotbollen i regionen.

Syftet med projektet är att anställa en person som förbättrar, breddar, marknadsför och utvecklar juniorfotbollen ute i regionens föreningar.

  • -Projektnamn: Juniorsamarbete över föreningsgränser / FF Jaro Junior JS rf
  • -Samarbetsnamn: Fotbollsregionen Jakobstad
  • -Den anställdas titel: Regionutvecklingschef

För att kunna genomföra projektet har en arbetsgrupp bestående av representanter från alla samarbetsföreningar tillsatts och vi har gemensamt ansökt om finansiering från Leaderprogrammet. Finansiering har beviljats för tiden 1.6.2016 – 31.3.2018.

Personen som anställs förutsätts ha tränarutbildning på minst UEFA B-nivå. Arbetsgivare är FF Jaro Junior JS rf. Tjänsten är en tillsvidareanställning och börjar den 1.6.2016. Efter den 31.3.2018 finansieras verksamheten av samarbetsföreningarna.

Det nya som projektet medför är att alla föreningar får en gemensam regionutvecklingschef som ser till att alla har en gemensam fotbollslinje där spelarna ges samma möjligheter att träna på liknande övningar i respektive ålder. I dagsläget finns det ingen gemensam fotbollslinje, detta möjliggörs med en regionutvecklingschef som ser till helheten och hur varje förening på bästa sätt kan ta tillvara de resurser som föreningen har.

Personen ska även fungera som en mentor och bollplank åt ledarna i regionen samt koordinera, planera, dra, utvärdera och marknadsföra fotbollen.

Genom samarbete kring bland annat utbildning av tränare kan alla föreningar erbjuda bra möjligheter för sina aktiva att utöva sin idrott nära sitt hem. Samarbetet mellan föreningarna omfattar även utbyte av kunskap kring hur man bygger upp välfungerande organisationer med dokumentation av olika delar av verksamheten.

Visionen är att tillgodose att det också i framtiden finns aktiva och livskraftiga föreningar med kunniga och engagerade ledare över hela Jakobstadsregionen. En annan målsättning är att öka antalet evenemang ute i skolor, daghem och föreningar och på så vis locka med nya barn och ungdomar, samt föräldrar i föreningarnas verksamhet.

Med den ökade invandringen till regionen fungerar fotbollen också som en viktig del av integrationen av unga flickor och pojkar, men även för deras föräldrar som kommer i kontakt med andra vuxna när de engageras i föreningsverksamheten.

I sommar kommer ett nytt regionalt tre dagars evenemang som är öppet för alla barn i åldern 6-9 år att starta. De första två dagarna arrangeras först (4 h/dag) lokalt ute i föreningarna där innehållet kommer att vara mycket teknik, bollberöringar och lek. På den tredje dagen träffas alla föreningarna för en matchdag där en av de sju samarbetsföreningarna verkar som arrangör. Evenemanget kommer att ordnas en gång om året och värdföreningen byter från år till år.

Under hösten kommer Fotbollsregionen Jakobstad också att ordna en gemensam fotbollshelg för 2004 och 2005 födda spelare, FootballCarneval, fotbollens motsvarighet till HockeyKarnevalen. FootballCarneval ordnas 17-18.9 i Tellushallen.Pietarsaaren jalkapalloseutu

Pietarsaaren seudulla (Pietarsaari, Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Kruunpyy) jalkapalloa harrastaa tällä hetkellä yli 1000 aktiivista poika- ja tyttöjunioria ikäryhmissä 6-17 v. Aktiivisten junioreiden lisäksi mukana toiminnassa on reilut 350 seura-aktiivia valmentajina, joukkueenjohtajina ja hallitusten jäseninä, jotka vapaaehtoisvoimin huolehtivat siitä, että kaikilla näillä junioreilla on hyvä vapaa-ajanharrastus oman kotinsa läheisyydessä.

Seurat FF Jaro Junior, TUS, HBK, NIK, PeFF, Esse IK ja LBK ovat tehneet yhteistyösopimuksen yhteisestä projektista alueen juniorijalkapallon kehittämiseksi. Yhteistyö kulkee nimellä Pietarsaaren jalkapalloseutu.

Projektin tarkoituksena on palkata henkilö, joka parantaa, laajentaa, markkinoi ja kehittää seudun juniorijalkapalloa seuroissa.

-Projektnimi: Junioriyhteistyö yli seurarajojen / FF Jaro Junior JS rf/ry

-Yhteistyönimi: Fotbollsregionen Jakobstad / Pietarsaaren jalkapalloseutu

-Työntekijän titteli: Aluekehityspäällikkö

Projektin läpiviemiseksi on muodostettu työryhmä, joka koostuu kaikkien yhteistyöseurojen edustajista. Olemme yhdessä hakeneet rahoitusta Leaderohjelmasta. Rahoitus on myönnetty ajalle 1.6.2016 – 31.3.2018.

Tehtävään palkattavalla henkilöllä tulee olla vähintään UEFA B-tason mukainen valmentajakoulutus. Työnantaja on FF Jaro Junior JS rf. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa 1.6.2016. Toiminnan rahoitus 31.3.2018 jälkeen tulee yhteistyöseuroilta.

Uutta on se, että kaikki seurat saavat yhteisen aluekehityspäällikön, joka huolehtii siitä, että seuroissa on yhteinen jalkapalloilullinen linja. Pelaajille tarjotaan seurasta riippumatta samat mahdollisuudet harjoitella samoja asioita samassa iässä. Tällä hetkellä yhteistä linjaa ei ole, mutta sen mahdollistaa aluekehityspäällikkö, joka huolehtii kokonaisuudesta ja siitä että jokainen seura voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää olemassa olevia resursseja. Henkilö tulee myös toimimaan mentorina ja sparraajana alueen ohjaajille, sekä lisäksi koordinoimaan, suunnittelemaan, vetämään, arvioimaan ja markkinoimaan jalkapalloa.

Yhteistyön kautta pystytään kaikissa seuroissa esim. valmentajakoulutuksella tarjoamaan mahdollisuuksia harrastamiseen oman kodin lähellä. Seurojen yhteistyö sisältää myös tiedon jakamista siitä, miten hyvä organisaatio luodaan ja miten toiminta kannattaa dokumentoida.

Visiona on huolehtia siitä, että myös jatkossa löytyy aktiivisia ja elinvoimaisia seuroja, joissa on päteviä ja innostuneita valmentajia koko Pietarsaaren seudulla. Lisäksi tavoitteena on lisätä tapahtumia kouluissa, päiväkodeissa ja seuroissa ja siten houkutella enemmän lapsia ja nuoria, sekä vanhempia mukaan seurojen toimintaan.

Maahanmuuton lisääntyessä alueella toimii jalkapallo tärkeänä osana integraatiota erityisesti nuorille tytöille ja pojille, mutta myös heidän vanhemmilleen, jotka pääsevät tutustumaan muihin vanhempiin seuratoiminnan kautta.

Tänä kesänä käynnistyy uusi alueellinen kolmipäiväinen tapahtuma, joka on avoin kaikille 6-9 -vuotiaille lapsille. Kaksi ensimmäistä päivää (4h/päivä) järjestetään paikallisesti seuroissa, missä keskitytään tekniikkaan, pallokosketuksiin ja leikkiin. Kolmas päivä tulee olemaan ottelupäivä, jolloin kaikki seurat kokoontuvat. Yksi seitsemästä yhteistyöseurasta toimii isäntänä. Tapahtuma järjestetään joka vuosi ja isäntäseura vaihtuuu vuosittain.

Syksyllä Pietarsaaren jalkapalloseutu järjestää yhteisen jalkapalloviikonlopun 2004 ja 2005 syntyneille pelaajille. Tapahtuman nimi on FootballCarneval jalkapallon vastine HockeyKarnevalenille. FootballCarneval järjestetään 17-18.9 i Tellushallissa.


   
FRJ
«  Juni   »
Ti Ons To Fre
 
 
 Skolning - Koulutus
 
 Föreningsbesök - Seurakäynnit
 
 Händelser - Tapahtumat
 
 Matcher / Ottelut
 
 Semester
Kategorier