SHA -Ekkono tränarskolning/Valmentajakoulutus 8-9.10
23.9.2016 10:08 Nyheter / FRJ

Sami Hyypiä Akatemia ja FF Jaro Junior järjestävät yhteistyössä Ekkono metoodi jalkapallokurssin valmentajille. *

Sami Hyypiä Akatemia och FF Jaro Junior ordnar i samarbete en tränarkurs i Ekkono metoden.

Sami Hyypiä Akatemia och FF Jaro ordnar i samarbete ett fotbollsläger för spelare och en kurs för tränare. Träningen sker enligt Ekkono-metoden som är en internationellt erkänd katalansk undervisningsmetod inom fotboll. SHA:s tekniskt-taktiska partner Ekkono används för närvarande även i bl.a. PSG:s spelarutveckling och ett flertal proffsspelare, såsom Cesc Fabregas ja Gerard Pique, har tränat enligt Ekkono-metoden under sin karriär.

Som huvudtränare och kursdragare fungerar SHA-tränaren och Ekkonoexperten Pol Deulonder. Kursspråket är engelska, men på plats finns även en finsk- och svenskspråkig tränare.

Tema: Hur fostra en intelligent spelare?

Kursbeskrivning: På kursen går vi igenom betydelsen av intelligenta spelare i fotbollen. Följande punkter tas upp:

Hur känna igen en intelligent spelare?

Hur utveckla träningen så att spelaren fattar ännu smartare beslut på planen?

På kursen går vi igenom fyra helheter som är av betydelse för att fostra intelligenta spelare:

- förståelse, hur planera spel utgående från Ekkono-metoden

- utveckling av spelarens uppfattningsförmåga /"spelöga"

- växelverkan i ledandet av träningen så att man får spelaren att tänka aktivt

- varför räcker det inte med träningens nyckeldelar, varför bör man gå djupare in på de tekniskt-taktiska kvalitetsfaktorerna.

Tis och plats: Skolningen hålls 8 -9.10 i Tellushallen / på Västraplan. Föreläsningarna i Optima.

Mer detaljerad tidtabell: http://junior.ffjaro.fi/uutiset/90546/sha-ekkono-t...

Deltagaravgift: 90€, (inneh. kvällsmat lördag och lunch söndag.)

Tilläggsinfo: Thomas Käldström, tel. 044 312 3824,

thomas.kaldstrom@multi.fi.

Anmälan senast 28.9: http://junior.ffjaro.fi/lomakkeet/2208/219b0c6e-3b...

Kursspråk engelska och finska/svenska

Infoblad på finska: http://junior.ffjaro.fi/materiaalipankki/?download...

Välkommen med!


Sami Hyypiä Akatemia ja FF Jaro järjestävät yhteistyössä jalkapalloleirin pelaajille ja kurssin valmentajille. Leirin valmennuksessa hyödynnetään kansainvälisesti tunnustettua katalonialaista jalkapallon opettamismenetelmää Ekkono-metodia. SHA:n teknistaktista partneria Ekkonoa käytetään tällä hetkellä myös mm. PSG:n pelaajakehityksessä ja urallaan Ekkono-valmennuksesta ovat saaneet nauttia lukuisat huippupelaajat kuten Cesc Fabregas ja Gerard Pique.

Päävalmentajana ja kouluttajana toimii SHA-valmentaja ja Ekkonon asiantuntija Pol Deulonder, pääkieli englanti mutta paikalla myös suomenkielinen ja ruotsinkielinen valmentaja.

Teema: Miten kasvatetaan älykäs pelaaja?

Kurssikuvaus: Kurssilla käydään läpi älykkäiden pelaajien merkitys jalkapallossa. Seuraavat asiat nousevat koulutuksessa esiin:

Miten tunnistaa älykäs pelaaja?

Miten harjoittelua voi kehittää, jotta pelaaja tekisi entistäkin älykkäämpiä ratkaisuja kentällä?

Kurssilla esitellään neljä olennaista kokonaisuutta, jotka ovat merkittäviä älykkäiden pelaajien kehittämisessä:

- ymmärrys, miten suunnitella Ekkono-metodin mukaisia pelejä

- pelaajien havainnointitaidon kehittäminen

- vuorovaikutus harjoituksen johtamisessa siten, että saadaan pelaaja ajattelemaan aktiivisesti

- miksi harjoittelun avainasiat eivät riitä, vaan tulee mennä syvemmälle teknistaktisiin laatutekijöihin

Aika ja paikka: Koulutus pidetään 8.-9.10. Tellushallissa / Länsikentällä. Luentotila Optimassa.

Tarkempi aikataulu tästä: http://junior.ffjaro.fi/uutiset/90546/sha-ekkono-t...

Osallistumismaksu: 90€, (sis. illallinen lauantaina ja lounas sunnuntaina.)

Lisätiedot: Thomas Käldström, puh. 044 312 3824,

thomas.kaldstrom@multi.fi.

Ilmoittautuminen viimeistään 28.9: http://junior.ffjaro.fi/lomakkeet/2208/219b0c6e-3b...

Kurssikieli englanti ja suomi / ruotsi.

Esite: http://junior.ffjaro.fi/materiaalipankki/?download...

Tervetuloa mukaan!


   
FRJ
«  Mars   »
Ti Ons To Fre
 
 
 Skolning - Koulutus
 
 Föreningsbesök - Seurakäynnit
 
 Händelser - Tapahtumat
 
 Matcher / Ottelut
 
 Semester
Kategorier